Η/Μ/Χ

LA VIE LILLOISE / "Aux Jours Heureux, une petite table de saison à la Madeleine"

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

LILLE BY MAT' / « Aux Jours heureux », la belle surprise de la semaine

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Les Cachotteries de Lille / Aux Jours Heureux : un resto qui nous surprend !

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Chicon Choc / Aux Jours heureux, restaurant bistronomique à La Madeleine

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Lille Actu / Aux Jours Heureux redonne goût à l’enfance

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Nos avis TripAdvisor !

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Le Petit Futé nous recommande !

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Les cachotteries de Lille / Aux Jours Heureux: le nouveau spot gourmand de la Madeleine !

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

La Voix du Nord / Un restaurant au bon goût de l'enfance ouvre sur le grand boulevard !Διαβάστε το άρθρο